Thiết kế cọc D400 tham khảo

Thép chủ: Lồng trên cùng: 5D14. Các Lồng ở giữa: 5D12. Lồng dưới cùng: Không thép

Thép đại: Đai soắn D6 a250

Bê tông: đá 1x2 Mác 350. Lớp bê tông bảo vệ: 5cm

Khả năng chịu tải trung bình 55-60 tấn/cọc (Tùy theo chất lượng bê tông)