1) GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU THAY CỌC ĐẤT XI MĂNG CDM

2) THAY THẾ CÁC LOẠI CỌC HIỆN HỮU

3) CỌC NEO CHO CÁC CÔNG TRÌNH CHỊU LỰC NHỔ (TRỤ ĐIỆN,TẦNG HẦM,CÔNG TRÌNH THÁP,NHÀ CÔNG NGHIỆP

4) BẢO VỆ HỐ ĐÀO SÂU

5) CHỐNG THẤM

6) GIẢM THIỂU HOÁ LỎNG ĐẤT CÁT DO ĐỘNG ĐẤT

7) PHÒNG CHỐNG TRƯỢT LỞ MÁI DỐC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

8) KÈ SÔNG, KÈ BIỂN

9) CHỐNG LAN TRUYỀN VÙNG ĐẤT BỊ NHIỄM BẨN

10) GIA CỐ VÙNG ĐẤT XUNG QUANH CÔNG TRÌNH NGẦM

11) GIẢM RUNG ĐỘNG,XD CÔNG TRÌNH TRONG VÙNG ĐÔNG DÂN CƯ

12) GIA CƯỜNG MÓNG ĐỂ CƠI NỚI TẦNG NHÀ

13) GIA CƯỜNG MÓNG ĐỂ LÀM TẦNG HẦM CHO CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU

14) THI CÔNG NỀN MÓNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA CHẤT PHỨC TẠP

15) NỀN MÓNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẦU TÀU

16) NỀN MÓNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH BỂ CHỨA

17) NỀN MÓNG CHO CÁC MỐ CẦU

18) ỔN ĐỊNH ĐẤT ĐẮP

19) NỀN MÓNG CHO CÁC NHÀ CAO TẦNG

20) CHỐNG HIỆN TƯỢNG ĐẨY TRỒI NỀN VÀ HỐ ĐÀO

21) NỀN MÓNG CHO ĐẬP CHỨA NƯỚC

22) GIA CỐ THÂN ĐÊ, NỀN ĐÊ

23) NEO ĐẤT