ƯU ĐIỂM CỦA CỌC JET PILE

1) GIÁ THÀNH RẺ NHẤT SO VỚI CÁC LOẠI CỌC KHÁC 

CÁC LOẠI CỌC HIỆN CÓ VẬT LIỆU TẠO CỌC GIÁ THÀNH

Cọc bê tông tròn

(Cọc ly tâm)

Xi măng + Cát sạch + Đá 1x2 + Phụ gia bê tông Cao
Cọc bê tông vuông  Xi măng + Cát sạch + Đá 1x2  Cao
Cọc khoan nhồi Xi măng + Cát sạch + Đá 1x2  Cao

Cọc xi măng đất

(Cọc CDM)

Xi măng + Bùn đất tự nhiên Trung Bình

Cọc vữa xi măng

(Cọc JET PILE)

hay còn gọi là

CỌC MA SÁT

Xi măng + Cát sạch + Đá xay + Phụ gia bê tông Thấp Nhất

2) VẬT LIỆU TẠO CỌC SỬ DỤNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG NHƯ CÁC CỌC TRUYỀN THỐNG, CÓ THỂ THIẾT KẾ CẤP PHỐI THEO YÊU CẦU CÔNG TRÌNH